Butikken
Toppen
Følg med

Fredags talk - med Leif Høgh der fortæller om bygningsbevarende fællesskaber.

Fredags talk - med Leif Høgh der fortæller om bygningsbevarende fællesskaber.

Vi prøver noget spændende nyt på Aagaard - nemlig "fredags talks" Det fredage, hvor vi arrangere spændende fortællinger og oplæg omkring forskellige emner. Det bliver ikke hver fredag til at starte med.

Ved dette "første spadestik" vil der være Aagaard øl til de fremmødte. fredag d. 15/09 kl. 15.00

Præsentation af Leif Høgh:

Som opvokset i Hurup og avisdreng i Refs har jeg kendt Aagård siden min tidlige barndom.
Jeg har drømt om bygningers indretning og fremtræden siden mine første byggeklodser, og det er -gennem snart 50 år- blevet til bidrag og projekter for talrige små og store huse. Det blev derfor helt naturlig at jeg bistod min søster Else med renovering, da hun først i 1970’erne overtog Aagaard. Og efterfølgende hjalp Nikolaj da han i 2020 overtog stedet efter Elses bortgang.

Som nyuddannet bosatte jeg mig med stor begejstring i den for mig nyopdagede købstad Mariager. En virkelig bevaringsværdig miniby med store bygningsmæssige værdier. Her kom jeg til gennem årene at beskæftige mig med renovering af mange af de fredede og bevaringsværdige bygninger, og jeg kom til at bistå talrige foreninger og lokale fællesskaber med at sikre byens særlige steder, for hermed at fremme såvel bygnings- som landskabskulturen.

Det vil jeg fortælle om og vise med billeder på Aagaard, og jeg vil afslutningsvis bistået af storskærm, fortælle historie om Fonden til Bevarelse i Gamle Bygninger i Mariager, som siden sin start først i 1960’erne har haft enorm betydning for byens fremtræden.

I Mariager Museumsforening har vi i lokalt fællesskab varetaget plejen af byens 250-årige købmandsgård. Her har vi opbygget udstilling om Mariager Kloster, opbygget ny tekstiludstilling, og lavet lokaler for skiftende udstillinger, hvor Aagaard tekstil flere gange har udstillet. Vi har købt nabobygningen Mariager biograf, som vi sammen med den lokale filmklub har renoveret.

På Mariager havn har vi i foreningen Havnens Venner i 1991 overtaget den gamle kulkran hvor vi etapevis har skaffet midler til renovering af såvel beton- som stålkonstruktion.

I foreningen CitaSlow Mariager har vi fået indrettet klubhus i en tidligere iskiosk og foreningen har opbygget en rosenhave, hvor jeg har bidraget med projekt for en stråtækt pavillon som er opført udelukkende med frivillige hænder.

Byens Birgitta Kloster har dannet grundlag for en lokal Birgitta forening, hvor vi i klosterets ikke så gamle fyr- og vaskehus har indrettet et pilgrimsherberg, hvor der kan tilbydes overnatning for overkommelige midler.

Ved det fredede Bies Bryghus i Hobro deltager jeg i en forening, som har fået genskabt den tidligere prydhave og har fået istandsat bryggerfamiliens tidligere lysthus.

Som opvokset i Thy har jeg med familien investeret i Aggers gamle strandfogedgård ved De Sorte Huse. Her har vi gennem en årrække istandsat og nyindrettet såvel stuehus som udhusfløj. Og jeg har for fiskeriforeningen lavet et ikke udført forslag til en udstilling i vores nabohus; den gamle redningsstation.

Jeg ser frem til den 15. september, hvor vi kan få en god snak om mulighederne for i fællesskab at fremme såvel bygnings som landskabskulturen.

Tilmeld her
phone-handsetcrossmenu